Bell Schedules

Regular School Day Schedule:01
Description / Period Start Time End Time Length
First Bell 7:30 AM
Triple Bell 7:35 AM
A Block 7:38 AM 9:06 AM 88 min
B Block 9:10 AM 10:36 AM 86 min
C Block 10:40 AM 12:30 PM 110 min
1st Lunch 10:40 AM 11:02 AM 22 min
2nd Lunch 11:02 AM 11:24 AM 22 min
3rd Lunch 11:24 AM 11:46 AM 22 min
4th Lunch 11:46 AM 12:08 PM 22 min
5th Lunch 12:08 PM 12:30 PM 22 min
D Block 12:34 PM 2:00 PM 86 min
Early Release Day - 12PM Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
First Bell 7:30 AM
Triple Bell 7:35 AM
A Block 7:38 AM 8:32 AM 54 min
B Block 8:36 AM 9:29 AM 53 min
D Block 9:33 AM 10:26 AM 53 min
C Block 10:30 AM 12:00 PM 90 min
1st Lunch 10:30 AM 10:48 AM 18 min
2nd Lunch 10:48 AM 11:06 AM 18 min
3rd Lunch 11:06 AM 11:24 AM 18 min
4th Lunch 11:24 AM 11:42 AM 18 min
5th Lunch 11:42 AM 12:00 PM 18 min
2 Hour Late Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
First Bell 9:30 AM
Triple Bell 9:35 AM
A Block 9:38 AM 10:16 AM 38 min
B Block 10:20 AM 10:56 AM 36 min
C Block 11:00 AM 12:50 PM 110 min
1st Lunch 11:00 AM 11:22 AM 22 min
2nd Lunch 11:22 AM 11:44 AM 22 min
3rd Lunch 11:44 AM 12:06 PM 22 min
4th Lunch 12:06 PM 12:28 PM 22 min
5th Lunch 12:28 PM 12:50 PM 22 min
D Block 12:54 PM 2:00 PM 66 min
Advisory Bell Schedule Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
First Bell 7:30 AM
Triple Bell 7:35 AM
A Block 7:38 AM 8:56 AM 78 min
B Block 9:00 AM 10:15 AM 75 min
Advisory Block 10:19 AM 10:42 AM 23 min
C Block 10:46 AM 12:41 PM 115 min
1st Lunch 10:46 AM 11:06 AM 20 min
2nd Lunch 11:09 AM 11:29 AM 20 min
3rd Lunch 11:32 AM 11:52 AM 20 min
4th Lunch 11:55 AM 12:15 PM 20 min
5th Lunch 12:18 PM 12:41 PM 23 min
D Block 12:44 PM 2:00 PM 76 min